Exhibition Views / Can’t touch this @ Melklokaal

Can’t touch this
8.5 – 12.6. 2016

Openingsspeech “Smoggy vastness, distincticonfusi”
Over het recente werk van Henrik Kröner
van Sybrandt van Keulen

photos by Linus Harms

Can't touch this

Can't touch this

Can"t touch this

Picknick langs de weg

Pebbles

Stalker